Contrato de obra para edificio singular de Valencia, duración 8 meses aproximadamente.
Fecha: 01/04/2021
Vacantes: 2
Zona: Valencia
Contacto: taludia@taludia.com
Requisitos: IRATA L1, IRATA L2, ANETVA OFF II. Se valorará formación PRL. (preferible IRATA l2
o ANTEVA OFF II).
Otra información: incorporación inmediata.