November 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
2
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
 • Curso GWO EFA
3
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO EFA
4
 • Curso GWO EFA
5
6
7
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso Rescate Industrial
 • Curso GWO BSTR - Chile
8
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso Rescate Industrial
 • Curso GWO BSTR - Chile
9
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso Rescate Industrial
 • Curso GWO BSTR - Chile
10
 • Curso GWO BST - Chile
11
12
13
14
 • Curso IRATA / SPRAT - Todos los niveles
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
15
 • Curso IRATA / SPRAT - Todos los niveles
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
16
 • Curso IRATA / SPRAT - Todos los niveles
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
17
 • Curso IRATA / SPRAT - Todos los niveles
 • Curso GWO BST - Chile
18
 • Curso IRATA / SPRAT - Todos los niveles
19
 • Curso IRATA / SPRAT - Todos los niveles
20
 • Curso IRATA / SPRAT - Todos los niveles
21
 • Curso IRATA / SPRAT - Todos los niveles
 • Curso de Alturas
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
22
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
23
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
24
 • Curso GWO BST - Chile
25
26
27
28
 • Curso de Espacios confinados
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
29
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
30
 • Curso GWO BST - Chile
 • Curso GWO BSTR - Chile
 • Curso GWO ART